Der er meget fokus på at gøre produkter brugervenlige. Det er godt. Vi har brug for at de ting vi omgiver os med, er så intuitive som muligt.

Jeg vil bare ønske vi startede med at spørge os selv, om dét vi gerne vil gøre mere brugervenligt, er brugbart. Er der brug for det? Hvem har værdi af at få løst den udfordring vores produkt eller website kan hjælpe med?

Producerer jeg kassettebåndoptagere og investerer i at gøre dem mere brugervenlige, så bliver det altså ikke en bedre forretning. Løbet af kørt for kassettebåndene; det er ikke brugbart at optage på spole længere.

Så måske det er på tide at indse sin skæbne og enten afvikle butikken – eller vende forretningen til at fokusere på de små nicher, der måske stadig sværger til båndsalat og blyantsspoling. De er der nemlig – men det kræver et skift af fokus, for det er en anden forretning.

At lave dét skift, kan dog være særdeles brugbart!